Általános rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") niceshops GmbH és vállalkozói ügyfelei között létrejött szerződésekre vonatkozik. Ezenkívül a megadott árlistában az egyes termékekhez közzétett egyedi feltételek és megjegyzések érvényesek.

Az ÁSZF kifejezetten a vállalkozói ügyfelekre (§ 1 UGB) vonatkoznak. A végfelhasználókra külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Az ajánlatok minden esetben kötelezettség nélküliek, mindaddig, míg máshogy nem rendelkeznek.

Az ügyfél a rendeléshez 1 hónapig elkötelezett marad.

Az ügyfél merendelésének szállításával kapcsolatos kiterjesztésekről, korlátozásokról vagy egyebekről írásban kap tájékoztatást. Az ügyfél egyetért, amennyiben írásban azonnal nem tiltakozik.

Árak / Fizetés

Külön megállapodás hiányában a szállítás napján érvényben lévő árlistát, illetve a jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót kell alkalmazni. A minimális rendelési értéket az árlista tartalmazza. Minimális rendelési érték alatti rendelés esetén a szállításért portó- és csomagolási költség merülhet fel. Erről ügyfeleinket a csomag feladása előtt tájékoztatjuk. Nagy szállítmányokra (raklapon történő szállítmányokra) külön szállítási díj vonatkozik.

Külön megállapodás hiányában a számláinkat az áru átvételétől számított 14 napon belül, levonások nélkül kell megfizetni.

Fennálló tartozás esetén az esedékesség napjától a vételár 10% -ának megfelelő késedelmi kamatot számolunk fel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelés lezárása nem kézbesítési ígéret. Csak a megrendelés visszaigazolásával lép érvénybe.

Az első 3 megrendelés esetén előre utalásos fizetési mód szükséges. A negyedik megrendeléstől egyeztethető egy másik fizetési mód, amennyiben egyéb jogos indok, vagy különösen késedelmes fizetés nem áll fenn. Az előre utalásra a következők vannak érvényben: a teljes összeget a számla kiállításának napjától számított 7 munkanapon belül kell megfizetni. Amennyiben a határidőre a teljes összeg a megadott számlán nem kerül jóváírásra, a megrendelés értesítés nélkül törölhető.

Az ügyfél csak akkor jogosult a kifizetések visszatartására vagy az ellentétes követelések ellensúlyozására, amennyiben az ellentétes követelések elismertek vagy törvényesen megállapítottak.

Szállítás

A kockázat az ügyfelet terheli, amint az áru a szállító cégnek átadásra kerül.

A szállítási határidőre vonatkozó információk általában körültekintően kezeltek. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy eltérések lehetnek, és információink kötelezettség nélküliek.

A vis maior, a szabályozási követelmények és a nem általunk okozott egyéb körülmények esetén, különös tekintettel az anyagbeszerzési nehézségekre, a teljesítési kötelezettség alól mentesítjük magunkat ezen külső hatások időtartamára. Jogunk van a szerződéstől való elállásra, amennyiben a szerződés teljesítése a fenti okok miatt ésszerűtlenné válik. A vevő ez esetben szintén jogosult a szerződéstől való elállásra.

Az ügyfél - a törvényes kivételek figyelembevételével - három héttel a 30 napos türelmi idővel rendelkező kötelezettség nélküli szállítási határidő lejárta után a törvényben foglaltak értelmében további két hét áll rendelkezésére a teljesítés elutasítására. Az utólagos határidőt írásban rögzíteni kell, konkrétan úgy kell megjelölni, hogy az áru átvétele a határidő lejárta után elutasításra kerül.

A teljesítés helye és az utólagos teljesítés helye a niceshops GmbH székhelye.

A szerződéses márkák és a kereskedelmi védőjogok használata

niceshops GmbH a szerződéses termékekhez aktuális információkat és képanyagot bocsát rendelkezésre. Ez a márkáról és termékekről szóló kép- és szöveganyag gyakorlati módon felhasználható. Amennyiben további információ szükséges, illetve nagyobb hirdetési kampány vagy - akció tervezett, kérjük előre tájékoztasson.

Tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk a tulajdon- és szerzői jogokat mindennemű mintára, rajzra, fényképre, fizikai és szellemi természetű információkra és hasonlókra - elektronikus formában is; amelyek harmadik fél számára előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem tehetők hozzáférhetővé.

Az áru tulajdonjogát a megrendelésből származó valamennyi befizetésig fenntartjuk. Az ügyfél mindaddig nem értékesítheti, zálogosíthatja vagy ruházhatja át másra az árut.

Az áru tulajdonjogát mindaddig továbbra is fenntartjuk, amíg az összes követelés -jövőbeni is- , beleértve az üzleti kapcsolatból származó kiegészítő követeléseket és a folyószámlák egyenlegkövetelményeit, teljes megfizetésre nem kerül.

A tulajdonjog fenntartása értelmében a fenntartott árut visszakövetelhetjük, és azt az ügyfél köteles visszaszolgáltatni, amennyiben cégünk eláll a szerződéstől. Az ügyfél szerződésszegése esetén - különösen a fizetés elmaradása vagy a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem esetén - a visszavonásról szóló nyilatkozattal egyidejűleg visszaigényeljük a fenntartott árut, vagy ha szükséges, harmadik féllel szembeni visszavonási kérelem követelésére.

Az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni cégünket a lefoglalásokról és harmadik fél általi az árukra vagy a hozzánk hozzárendelt követelésekre vonatkozó egyéb hozzáférésekről, a közbenjárás költségei a megrendelőt terhelik.

Jótállás és Garancia

Az ügyfél hiányköveteléseinek benyújtásával a § 377 UGB paragrafus szerint jár el. Panaszok felmerülése esetén a szóban forgó terméket nem lehet használni vagy viszonteladni. A viszonteladás az áruk jóváhagyását jelenti és a szerződéses teljesítésének minősül, így e tekintetben kizárja a hiánykövetelésekre vonatkozó lehetőségeket.

Az esetleges szállítási károkról az ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni cégünket és dokumentálni azt a szállító cég részére.

A gyártási folyamatból származó esetleges méretbeli, tartalombeli, anyagbeli, súlybeli vagy színbeni eltérések az ipari szabvány szerinti tolerancián belül megengedettek.

A szállítás anyagi és jogi hiányosságai esetén a további követelések kizárásával - a fenti feltételekre vonatkozó felelősségi előírásoknak megfelelően - az alábbiak szerint járunk el:

  • Garanciaként minden olyan részt szabadon, választásunk szerint kicserélünk, amelyek a kockázat átruházását megelőző körülmények miatt hibásnak bizonyulnak. Az ilyen hibák észlelését haladéktalanul írásban be kell jelenteni. A kicserélt termékek tulajdonunkká válnak.
  • A jogszabályi rendelkezések hatálya értelmében az ügyfélnek jogában áll a szerződéstől elállni, amennyiben - a jogszabályban előírt kivételek figyelembevételével - az általunk megadott, de legalább 30 napos határidõt nem tartjuk be a szállítás pótlásra. Csökkentés kizárva.
  • Garanciát nem vállalunk a következő esetekben: Nem megfelelő vagy helytelen használat, természetes kopás (különösen a csomagolás), helytelen vagy gondatlan kezelés vagy tárolás, kémiai vagy környezeti hatások - hacsak nem bennünket terhel a felelősség.

Felelősség

Kizárjuk a könnyű gondatlanság és a súlyos gondatlanság felelősségét, amennyiben személyi sérülés nem történt.

Visszáru

Kizárólag az előzőleg, írásos engedéllyel rendelkező termékek visszaküldését áll módunkban elfogadni. A feltételek teljesülésével utalvány kerülhet kiállításra. Pénz-visszatérítésre nincs lehetőség.

A visszárukra a következő szabályok vonatkoznak:

  • A (részleges) díjazás a visszaküldött áruk állapotától függ.
  • Csak a niceshops GmbH üzletben vásárolt termékek kerülnek visszavételre. Csak a niceshops GmbH előző, írásos engedélyével ellátott termék kerülnek visszavételre.
  • Lejárt áru visszavételére és helyettesítésére nincs lehetőség. Ingyenes termékcserére csak a bizonyítottan gyártási-, szállítási- vagy csomagolási hibából eredő használhatatlan és értékesíthetetlen termék esetén nyílik lehetőség.

Üzleti adatok

Az ügyfelek kötelezettséget vállalnak az üzleti adatokban, például banki adatok, üzletáthelyezés, lízing vagy értékesítés, stb., történt változások haladéktalan bejelentéséről.

Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatása / A változtatás jogának fenntartása

Jogosultak vagyunk az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú megváltoztatására a jövőben felmerülő zavarok megszűntetése vagy a megváltozott jogi vagy technikai feltételekhez való alkalmazkodás céljából. Ezen változtatásokról ügyfeleinket az utolsó ismert e-mail címen értesítjük. A módosítás a szerződés szerves részévé válik, amenyiben az ügyfél a szerződés módosításának kézhezvételétől számított 6 héten belül írásban vagy szöveges formában ellentmondását ki nem fejezi.

Záró rendelkezések

Az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az adatvédelmi rendelkezéseket. Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek egy rendelkezése érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége attól nem változik.

A szerződéses nyelv a német. A szerződéses viszonyokra az osztrák jog alkalmazandó. A joghatóság helye Graz illetékes bírósága.